Офіційний журнал Французької Республіки № 0297 від 23 грудня 2018 року

Офіційний журнал Французької Республіки № 0297 від 23 грудня 2018 року

текст № 2

 

ЗАКОН № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією (1)

NOR: MICX1808389L

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808389L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/2018-1202/jo/texte

Національні збори та сенат обговорювали,

Національна асамблея прийняла,

Враховуючи рішення Конституційної ради № 2018-773 рр. ДК;

Президент Республіки оприлюднює закон, зміст якого наступний:

 

 

РОЗДІЛ І: ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗМІН ДО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ

 

Стаття 1 Дізнатися більше про цю статтю

Книга I Виборчого кодексу змінена таким чином:

1 ° Стаття L. 112 викладена у редакції:

«Ст. L. 112. – Будь-яке порушення положень статті L. 163-1 карається позбавленням волі строком на 1 рік та штрафом у розмірі 75 000 євро.

«Юридичні особи, притягнуті до кримінальної відповідальності за умов, передбачених статтею 121-2 Кримінального кодексу, за правопорушення, визначене абзацом першим цієї статті, сплачують, окрім штрафу відповідно до умов, передбачених статтею 131-38 цього ж кодексу, штрафні санкції, передбачені 2 ° і 9 ° статті 131-39 зазначеного кодексу. Заборона, передбачена в п. 2 ° тієї ж статті 131-39, проголошується не більше ніж на п’ять років і стосується професійної діяльності, при здійсненні котрої було вчинено правопорушення. »;

 

2 ° Глава VI розділу II доповнюється статтями L. 163-1 та L. 163-2 наступного змісту:

 

«Ст. L. 163-1. – Протягом трьох місяців, що передували першому дню місяця загальних виборів, та до дати голосування оператори онлайн - платформ за змістом статті L. 111-7 Споживчого кодексу, діяльність яких перевищує певний поріг кількості з'єднань на території Франції, повинні, з огляду на загальний інтерес, пов'язаний з інформованістю громадян у виборчий період і щирістю голосування:

« 1 ° Надати користувачеві чесну, чітку та прозору інформацію про фізичну особу або найменування, головний офіс та об’єкт соціальної діяльності юридичної особи, від імені якої, якщо така є, вони діють, хто платить винагороду в обмін на просування інформаційного контенту, пов’язаного з дебатами загального інтересу;

« 2 ° Надавати користувачеві чесну, чітку та прозору інформацію про використання його персональних даних у контексті просування інформаційного контенту, пов’язаного з дебатами загального інтересу;

« 3 ° Оприлюднювати розмір винагороди, отриманої взамін за просування такого інформаційного контенту, коли сума перевищує певний поріг.

Ця інформація узагальнюється у реєстрі, що надається громадськості електронними засобами, у відкритому форматі та регулярно оновлюється протягом періоду, зазначеного у першому пункті цієї статті.

«Детальні правила застосування цієї статті визначаються декретом.

 

« Ст. L. 163-2.-I. - Протягом трьох місяців, що передували першому дню місяця загальних виборів і до дати голосування, при невірних або оманливих твердженнях або звинуваченнях у фактах такого характеру, що змінює щирість майбутнього голосування, поширюваних навмисно, штучно або автоматизовано та масово через Інтернет - службу громадського зв'язку, суддя може подати заяву на прохання прокурора, будь-якого кандидата, партії чи політичної групи чи будь-якої зацікавленої особи без компенсації завданої шкоди, видавати приписи фізичним чи юридичним особам, зазначеним у частині 2 статті 6 Закону № ° 2004-575 від 21 червня 2004 року про довіру в цифровій економіці, або, якщо такої немає, будь-якій особі, згаданій у пункті 1 розділу І цієї статті, про будь-які пропорційні та необхідні заходи для припинення цього поширення.

« II. - Суддя з термінових питань ухвалює рішення протягом сорока восьми годин з моменту звернення.

« У випадку подання апеляційної скарги суд приймає рішення протягом сорока восьми годин з моменту звернення.

« III. - Позови, що базуються на цій статті, подаються виключно до вищого суду та апеляційного суду, визначеного декретом. »

 

Стаття 2 Дізнатися більше про цю статтю…

 

  1. - На початку глави V розділу IV книги II Виборчого кодексу статтю L. 306 викласти у такій редакції:

« Ст. L. 306. – Застосовуються положення статей L. 163-1 і L. 163-2. »

  1. У ст. L. 327 Виборчого кодексу посилання «L. 113» змінити на «L. 112».

 

Стаття 3 Дізнатися більше про цю статтю…

 

На початку глави V Закону № 77-729 від 7 липня 1977 р. Про обрання представників до Європейського парламенту додати статтю 14-2 наступного змісту:

« Ст. 14-2. - Статті L. 163-1 та L. 163-2 Виборчого кодексу застосовуються до виборів представників до Європарламенту. »

 

Стаття 4 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Доповнити статтю L. 558-46 Виборчого кодексу пунктом 1 ° bis такого змісту:

«1 ° bis статті L. 163-1 та L. 163-2; ».

 

РОЗДІЛ ІІ: ПОПРАВКИ ДО ЗАКОНУ ВІД 30 ВЕРЕСНЯ 1986 ПРО СВОБОДУ КОМУНІКАЦІЇ

 

Стаття 5 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Стаття 33-1 (I) Закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 р. Про свободу комунікації доповнюється двома абзацами наступного змісту:

« Вища рада по аудіовізуальним засобам може відхилити запит на укладення угоди, якщо розповсюдження послуг радіо чи телебачення несе серйозний ризик порушення гідності людини, свободи та власності інших осіб, плюралістичного характеру вираження думок та поглядів, захисту дитинства та юнацтва, охорони громадського порядку, для потреб національної оборони або основних інтересів нації, включаючи регулярне функціонування її інститутів. Те саме стосується випадків, коли мовлення зазначеної служби, з огляду на її сутність, є порушенням чинного законодавства.

 

« Якщо укладення угоди вимагається юридичною особою, контрольованою, у значенні статті L. 233-3 Господарського кодексу, іноземною державою або такою, що знаходиться під впливом цієї держави, Рада може з метою оцінювання заявки врахувати зміст, який заявник, його дочірні компанії, контролююча юридична особа або її дочірні компанії публікують на інших послугах зв’язку для громадськості електронними засобами. »

 

Стаття 6 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Після статті 33-1 вищезгаданого закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 р. він доповнюється статтею 33-1-1 наступного змісту:

 

«Ст. 33-1-1.- Протягом трьох місяців, що передували першому дню місяця виборів Президента Республіки, загальних виборів депутатів, виборів сенаторів, виборів представників до Європейського парламенту та проведенню референдуму, і до дати відповідного голосування, Вища рада по аудіовізуальним засобам, якщо вона встановлює, що послуга була предметом угоди, укладеної з юридичною особою, яка контролюється відповідно до статті L. 233-3 Господарського кодексу, іноземною державою або під впливом цієї держави свідомо поширюючи неправдиву інформацію, яка може вплинути на щирість голосування, може, щоб запобігти або зупинити цей розлад, видати припис про призупинення трансляції цієї послуги будь-яким методом електронного зв’язку до закінчення голосування.

« Якщо Рада вважає, що факти виправдовують ініціювання процедури, передбаченої в цьому розділі, Рада повідомляє зацікавлених осіб про скарги. Вони можуть надіслати свої коментарі протягом сорока восьми годин після повідомлення. Цей пункт не застосовується у випадках, передбачених пунктами 1 ° та 2 ° статті L. 121-2 Кодексу відносин між громадськістю та адміністрацією.

« Рішення Ради, прийняте по завершенню процедури, передбаченої цією статтею, обґрунтовується та повідомляється особам, щодо яких висунуто обвинувачення, а також дистриб'юторам або операторам супутників, які забезпечують розповсюдження послуги у Франції та повинні забезпечити виконання цього припису. »

 

Стаття 7 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Частину 1 ° статті 42-1 вищезгаданого закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 року викласти у редакції:

"(1) Призупинення випуску, розповсюдження чи розповсюдження послуги чи послуг, щонайменше, на один місяць, програмної категорії, частини програми чи однієї чи декількох рекламних послідовностей ; ».

 

Стаття 8 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Статтю 42-6 вищезазначеного Закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 року викласти у такій редакції:

«Ст. 42-6. - Вища рада по аудіовізуальним засобам може після офіційного повідомлення винести санкцію про одностороннє розірвання угоди, укладеної у застосуванні I статті 33-1 цього закону, з юридичною особою, яка контролюється у значенні статті L. 233-3 Господарського кодексу іноземною державою або під впливом цієї держави, якщо послуга, яка була предметом зазначеної угоди, шкодить основним інтересам нації, регулярному функціонуванню її установ, зокрема через поширення неправдивої інформації. Для оцінки цього порушення Рада може враховувати вміст, який компанія, з якою вона уклала угоду, її дочірні компанії, юридична особа, яка контролює її, або її дочірні компанії публікують на інших комунікаційних послугах для населення в електронному вигляді, але не може базувати своє рішення лише на цих елементах. »

 

Стаття 9 Дізнатися більше про цю статтю…

 

У першому абзаці та другому реченні пункту першого пункту 6 ° статті 42-7 вищезазначеного закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 року після посилання: «42-4» додати посилання: «42-6,».

 

Стаття 10 Дізнатися більше про цю статтю…

 

I. – Статтю 42-10 вищезгаданого закону № 86-1067від 30 вересня 1986 р. викласти у наступній редакції:

1 ° У другому реченні першого абзацу після слова: «супутник» додати слова: «або розповсюджувач послуг»;

2 ° Після цього ж першого абзацу додати абзац наступного змісту:

«Метою запиту може бути припинення трансляції або розповсюдження оператором супутникових мереж або розповсюджувачем послуг аудіовізуальної служби зв'язку, що перебуває під юрисдикцією Франції та контролюється в значенні Статті L. 233-3 Господарського кодексу іноземною державою, або знаходиться під впливом цієї держави, якщо ця послуга завдає шкоди фундаментальним інтересам нації, включаючи регулярне функціонування її установ, зокрема шляхом поширення неправдивої інформації. Для оцінки цього порушення суддя може, де це доцільно, враховувати вміст, який видавець послуги, його дочірні компанії, юридична особа, яка контролює її, або її дочірні компанії публікують на інших послугах зв’язку для громадськості в електронному вигляді.»

 

РОЗДІЛ ІІІ: ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО СПІВПРАЦІ ОПЕРАТОРІВ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В БОРОТЬБІ З ПОШИРЕННЯМ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Стаття 11 Дізнатися більше про цю статтю…

 

І- Оператори Інтернет - платформи, згадані у частині першій статті L. 163-1 Виборчого кодексу, вживають заходів щодо боротьби з поширенням неправдивої інформації, яка може порушити громадський порядок або вплинути на щирість голосування, зазначеного у першому пункті статті 33-1-1 Закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 року про свободу комунікації.

Вони створюють легкодоступний і видимий пристрій, що дозволяє їх користувачам повідомляти про таку інформацію, особливо якщо це стосується вмісту, який рекламується від імені третьої сторони.

Вони також застосовують додаткові заходи, які можуть включати:

1 ° прозорість їх алгоритмів;

2 ° просування контенту від компаній та прес-агенцій та аудіовізуальних послуг зв'язку;

3 ° боротьбу з обліковими записами, що масово поширюють неправдиву інформацію;

4 ° інформування користувачів про фізичну особу або фірмове найменування, зареєстрований офіс та об’єкт соціальної діяльності юридичних осіб, що сплачують їм винагороду за просування інформаційного контенту, пов’язаного з дебатами загального інтересу;

5 ° інформування користувачів про природу, походження та способи розповсюдження контенту;

6 ° просвіту з питань медіа та інформації.

 

Ці заходи, а також засоби, за допомогою яких вони вчиняються, оприлюднюються. Кожен оператор щороку надсилає до Вищої ради по аудіовізуальним засобам декларацію, в якій вказуються режими виконання зазначених заходів.

 

ІІ.- Ця стаття підлягає застосуванню у Французькій Полінезії, на островах Уолліс і Футуна, у Новій Каледонії та у французьких Південних та Антарктичних землях.

 

Стаття 12 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Після статті 17-1 вищезгаданого закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 р. додати статтю 17-2 наступного змісту:

«Ст. 17-2. - Вища рада по аудіовізуальним засобам сприяє боротьбі з розповсюдженням неправдивої інформації, яка може порушити громадський порядок або вплинути на щирість одного з голосувань, зазначених у першому пункті статті 33 -1-1 цього Закону.

« У разі потреби Вища рада по аудіовізуальним засобам для цієї мети, може звертатися до операторів онлайн-платформи, згаданих у першому пункті статті L. 163-1 Виборчого кодексу, з рекомендаціями щодо поліпшення боротьби з поширенням такої інформації.

« Вища рада по аудіовізуальним засобам забезпечує моніторинг зобов’язання операторів онлайн - платформи вжити заходів, передбачених статтею 11 Закону № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року щодо боротьби з маніпулюванням інформацією.

« Вища рада по аудіовізуальним засобам публікує періодичний звіт про їх застосування та їх ефективність. З цією метою вона збирає у цих операторів на умовах, передбачених статтею 19 цього закону, всю інформацію, необхідну для складання цього балансу. »

 

Стаття 13 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Оператори інтернет - платформ, згадані у частині першій статті L. 163-1 Виборчого кодексу, призначають законного представника, який діє як опорний пункт контакту на французькій території для цілей положень цього розділу та третього пункту частини 7 статті 6 Закону № 2004-575 від 21 червня 2004 року про довіру до цифрової економіки.

 

Стаття 14 Дізнатися більше про цю статтю

 

Оператори Інтернет - платформ, згадані у першому пункті статті L. 163-1 Виборчого кодексу, які використовують алгоритми для рекомендації, класифікації чи посилання інформаційного контенту, пов’язаного з дебатами загального інтересу, публікують статистику, агреговану по їх експлуатації.

Для кожної одиниці контенту вказуються:

1 ° Частина прямого доступу, не звертаючись до алгоритмів рекомендацій, класифікації чи посилань;

2 ° Загальний доступ до непрямого доступу, який, з одного боку, відноситься до алгоритму внутрішньої пошукової системи платформи, якщо це необхідно, а з іншого боку - до інших алгоритмів рекомендації, класифікації чи посилання на платформу, яка втрутилася у доступ до контенту.

Ця статистика публікується в Інтернеті та доступна для всіх у вільному та відкритому форматі.

 

Стаття 15 Дізнатися більше про цю статтю…

 

Оператори Інтернет - платформ, про які йдеться у першому пункті статті L. 163-1 Виборчого кодексу, прес-агенцій у значенні Наказу № 45-2646 від 2 листопада 1945 р., що регулює діяльність прес-агентств, видавці друкованих видань чи онлайн - прес-служб у значенні Закону № 86-897 від 1 серпня 1986 р. про реформування правового режиму преси, редактори аудіовізуальних служб зв'язку за змістом Закону 86 -1067 від 30 вересня 1986 року про свободу комунікації, рекламодавці в значенні Споживчого кодексу, представницькі організації журналістів та будь-яка інша організація, яка може сприяти боротьбі з розповсюдженням неправдивої інформації, можуть укладати договори про співпрацю стосовно боротьби з поширенням неправдивої інформації.

 

РОЗДІЛ IV: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОСВІТУ У СФЕРІ МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЇ

 

Стаття 16 Дізнатися більше про цю статтю…

 

У статтю L. 312-15 Кодексу про освіту внести наступні зміни:

1. ° Перше речення першого абзацу доповнити словами: «у тому числі при їх використанні в Інтернеті та онлайн - послугах громадського зв'язку»;

2. °У другому реченні передостаннього абзацу після слова «означає» додати слова «для перевірки достовірності інформації, ».

 

Стаття 17 Дізнатися більше про статтю…

 

Статтю L. 332-5 Кодексу про освіту доповнити словами «, яка включає навчання критичному аналізу наявної інформації».

 

Стаття 18 Дізнатися більше про статтю…

 

У передостанній абзац статті L. 721-2 Кодексу про освіту внести такі правки:

1. У першому реченні після слова: «культура» додати слова «, для засобів масової інформації та інформаційної освіти»;

2. У другому реченні після слова «дискримінація» додати слова «до маніпулювання інформацією».

 

Стаття 19 Дізнатися більше про статтю…

 

Пункт 3 ° статті 28 вищезгаданого закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 року викласти у наступній редакції:

«3 ° Заходи щодо сприяння просвіті у сфері медіа та інформації ; »

 

РОЗДІЛ V: ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАКОРДОНУ

 

Стаття 20 Дізнатися більше про цю статтю…

 

I.-Внести наступні зміни у Книгу V Виборчого кодексу:

1 ° У абзаці першому статті L. 388 посилання: «Закон № 2017-1339 від 15 вересня 2017 року про довіру до політичного життя» замінити посиланням: «Закон №22-1202 від 22 груденя 2018 року щодо боротьби з маніпулюванням інформацією »;

2 ° У статті L. 395 посилання: «закон № ° 2018-51 від 31 січня 2018 року, що стосується способів подання кандидатури на вибори» замінюється посиланням: «закон № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією »;

3 ° У статті L. 439 посилання: «закон № ° 2018-51 від 31 січня 2018 року щодо способів внесення кандидатури на вибори» замінюється посиланням: «закон n ° 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією ».

II. - Положення статті L. 558-46 виборчого кодексу, передбачені 1 ° біс, застосовуються в Новій Каледонії, Французькій Полінезії та на островах Уолліс і Футуна.

III.- У Кодекс про освіту внести наступні зміни:

1 ° Стаття L. 371-1 доповнюється абзацом такого змісту:

«Статті L. 312-15 та L. 332-5 застосовуються при їх розробці, що випливає із Закону № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією. »

2 ° статті L. 771-1, L. 773-1 та L. 774-1 доповнюються абзацом наступного змісту:

«Стаття L. 721-2 застосовується у її формулюванні, що випливає із Закону № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією. »

IV.-Після слова: «складання», кінець пункту першої статті 26 вищезазначеного закону № 77-729 від 7 липня 1977 р. викласти наступним чином: «внаслідок закону № 2018-1202 із 22 Грудень 2018 року щодо протидії маніпулюванню інформацією застосовується: »

V.-Наприкінці пункту першої статті 108 вищезазначеного закону № 86-1067 від 30 вересня 1986 р. посилання: «закон № 2017-256 від 28 лютого 2017 року про програмування, що стосується реальної рівності зарубіжних держав та інших положень у соціально-економічних питаннях замінюється посиланням: «Закон № 2018-1202 від 22 грудня 2018 року про боротьбу з маніпулюванням інформацією».

VI.-Статті 13, 14 та 15 цього закону застосовуються у Французькій Полінезії, на островах Уолліс та Футуна, Новій Каледонії та у французьких Південних та Антарктичних землях.

Цей закон виконується як закон держави.

 

 

 

Прийнято у Парижі 22 грудня 2018 року.